11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398  :: 
Menu
شاخه
 
پند لقمان حکيم به فرزندش : " با دانشمندان هم نشيني کن! همانا خداوند دل هاي مرده را به حکمت زنده مي کند. ، چنان که زمين را به آب باران".


 
پیشنهاد و انتقاد
image
پروژه سامانه تولید انرژی از پسماند شهری به روش هاضم