12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397  :: 
Menu
شاخه
 
پند لقمان حکيم به فرزندش : " با دانشمندان هم نشيني کن! همانا خداوند دل هاي مرده را به حکمت زنده مي کند. ، چنان که زمين را به آب باران".


 
پیشنهاد و انتقاد
image
اولين اجلاس فصلي فرصت هاي سرمايه گذاري شهر تهران و مشاركت عمومي-خصوصي ، 26 آذر ماه 1397